Ana Paez: psicòleg Sabadell

El millor temps per anar a un psicòleg Sabadell i iniciar un procés psicoterapèutic és aquell en el qual la persona decideix prendre part activa d’un problema que fins aleshores ha estat difícil de resoldre per falta de recursos o ignorància del mateix.

Es recomana acudir al psicòleg quan la persona percep un malestar significatiu i/o s’afecta diverses àrees de la seva vida, com la social i/o l’obra.

A través de la teràpia psicològica i l’orientació del psicòleg, podem aconseguir canvis en el nostre comportament, adaptar-nos al nostre entorn, aconseguir una millor salut psíquica i física, integrar la nostra identitat psicològica i aconseguir el nostre propi benestar. Bio-psicosocial.

D’altra banda, el psicòleg pot ajudar la persona a prendre consciència dels aspectes de la seva vida i del seu propi ésser que fins aquell moment ha passat desapercebut, podent connectar emocions, establir noves relacions de pensament, construir noves experiències Que els permetin afrontar les dificultats i, en conseqüència, obtenir un major benestar i qualitat de vida.

Ana Páez. Psicòleg Sabadell. Col. Num 20577.

Psicòleg sanitari.

EXPLICA’M QUÈ ET PASSA